Styret 2020/21

Styret har ingen kontortid. Så må derfor kontaktes pr mobil eller e-post.

Klikk på navn for å sende epost
 

FUNKSJON
NAVN
ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Tore Kristiansen-Driften av gruppa, marked, overganger og innkjøp sport417 33 923
NestlederJarle Hansen- Stedfortreder for leder 
Kasserer:Gro Hvidsten-Regnskap, medlemsregister, Ullmax
Sekretær:Dijana Skrbic Kristiansen-referater926 32 434
Styremedlem:Tom Iversen
-
458 36 927
Varamedlem:Roy Moen
-Innkjøp kiosk, dugnad
977 06 355

 

Styret tidligere år:

 

2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19  -  2019/20  -  2020/21