Styret 2022/23

Styret har ingen kontortid. Så må derfor kontaktes pr mobil eller e-post.

Klikk på navn for å sende epost
 

FUNKSJON
NAVN
ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Tore Kristiansen-Driften av gruppa, marked, overganger og innkjøp sport417 33 923
NestlederDijana Skrbic kristiansen- Stedfortreder for leder926 32 434
Styremedlem:Anne Grøtting-Regnskap, medlemsregister, Ullmax482 21 355
Styremedlem
:Eivind Grabo-

Styremedlem:Tom Iversen
-
458 36 927
Styremedlem
:Elene H. Løkken-
465 06 242
Varamedlem
:
Roy Moen
-Innkjøp kiosk, dugnad
977 06 355

Styret tidligere år: 

 

2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19  -  2019/20  -  2020/21