Styret 2015/16


FUNKSJON NAVN ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Kai O. Torgvær-Driften av håndballgruppa 
Nestleder:Tore Kristiansen-Marked, overganger og innkjøp sport 
Kasserer:Gro Hvidsten-Regnskap, medlemsregister, web-ansvarlig 
Sekretær:Dijana Skrbic Kristiansen-referater 
Styremedlem:May Ingrid Sandbeck-Kiosk/vakt/Ullmax 

Styremedlem

:Elene M. Håkonsen-Løkken-
 
Varamedlem:Roy Moen-Innkjøp kiosk/dugnad 
Varamedlem:Rolf - Jarle Skarvold-Rekruttering 
Varamedlem:Dan Kildal-Postlogg
Valgkomité : ?


Styret andre år:

 

2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19  -  2019/20  -  2020/21