Styret 2014/15


FUNKSJON  NAVN  ANSVARSOMRÅDE TLF.:
Leder : Kai O. Torgvær- Driften av håndballgruppa 
Nestleder : Tore Kristiansen- Marked, overganger og innkjøp sport 
Kasserer : Gro Hvidsten- Regnskap, web-ansvarlig 
Sekretær : Dijana Skrbic Kristiansen- referater, medlemsregister 
Styremedlem : André Wiik Kristiansen- Sportslig koordinator 

Varamedlem

: May Ingrid Sandbeck- Kiosk/vakt/ullmax 
Varamedlem : Roy Moen Innkjøp kiosk/dugnad 
Varamedlem : Rolf - Jarle Skarvold-Rekruttering 
Valgkomité : ?

Styret andre år:

 

2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19  -  2019/20  -  2020/21