Styret 2018/19

Styret har ingen kontortid. Så må derfor kontaktes pr mobil eller e-post.


Klikk på navn for å sende epost

FUNKSJON
NAVN
ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Tore Kristiansen-Driften av gruppa, marked, overganger og innkjøp sport417 33 923
Nestleder: Jarle Hansen- Stedfortreder for leder
Kasserer:Gro Hvidsten-Regnskap, medlemsregister, web-ansvarlig, Ullmax
Sekretær:Dijana Skrbic Kristiansen-referater926 32 434
Styremedlem:Elene M. Håkonsen-Løkken-Kiosk og vaktansvarlig465 06 242
Styremedlem:Tom Iversen-Sportslig ansvarlig458 36 927
Styremedlem:Kristian G. Pedersen (permisjon)-Junior-representant468 53 347
Styremedlem:Roy Moen-Innkjøp kiosk, dugnad977 06 355
Varamedlem:Dan Kildal-Post-ansvarlig
908 44 909
 

Styret andre år:

 

2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 -  2018/19  -  2019/20  -  2020/21 -