DOMMERE OG OBSERVATØRER SESONGEN 2016/2017

NAVNTLF.:ANMERK:

Svein Erik Hansen992 73 990
Kristian G. Pedersen468 53 347

Kjell Kristiansen930 86 250Dommerkontakt

Nichola S. Kristiansen936 88 816

Tore Kristiansen
Adrian Skrbic Kristiansen
Elina Busch
Malin Tyrhaug Hansen

417 33 923

Observatør
Dommer barnehåndball
Dommer barnehåndball
Dommer Barnehåndball