Håndballstyret 2017/18

Styret har ingen kontortid. Så må derfor kontaktes pr mobil eller e-post.


Klikk på navn for å sende epost
FUNKSJON
NAVN
ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Tore Kristiansen-Driften av gruppa, marked, overganger og innkjøp sport 
Nestleder (midl.): Tom Iversen- Stedfortreder for leder 
Kasserer:Gro Hvidsten-Regnskap, medlemsregister, web-ansvarlig 
Sekretær:Dijana Skrbic Kristiansen-referater 
Styremedlem:Elene M. Håkonsen-Løkken-Kiosk og vaktansvarlig 
Styremedlem:Roy Moen-Innkjøp kiosk, dugnad og Ullmax 
Styremedlem:Kristian G. Pedersen-Yngre representant 
Varamedlem:Dan Kildal
Innkommet post 
Valgkomité : Styret

Styret andre år:

 

2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19  -  2019/20  -  2020/21