Styret 2016/17


FUNKSJON NAVN ANSVARSOMRÅDETLF.:
Leder:Tore Kristiansen-Driften av håndballgruppa 
Nestleder: Dijana Skrbic Kristiansen-Stedfortreder for leder  
Kasserer:Gro Hvidsten-Regnskap, medlemsregister, web-ansvarlig 
Sekretær:Dijana Skrbic Kristiansen-referater 
Styremedlem:Tore Kristiansen-Sportslig ansvarlig 

Styremedlem

:Roy Moen-Innkjøp kiosk/dugnad 
Styremedlem:Elene M. Håkonsen-Løkken-Hall- og vakt-ansvarlig
Styremedlem:Kristian G. Pedersen
-Yngres representant
 
Styremedlem:Vegard Ilmo-Sportslig Jr
Varamedlem:Dan Kildal-Postlogg 
Valgkomité : ?


Styret andre år:

 

2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19  -  2019/20  -  2020/21