ÅRLIGMØTE HÅNDBALLGRUPPA 2022

Postet av Tore Kristiansen den 24. Feb 2022

Hei. 
Håndball gruppa avholder sitt årligemøtet onsdag den 9. mars 2022, klokken 19:00 i klubbhuset på Humleby.
Fullstendig saksliste vil være tilgjengelig en uke før årsmøte på www.romsas-il.no
Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene.
I lovnorm, § 17 (1), Stemmegivning på årsmøte står det
«Ingen representanter har mer enn en stemme, ingen kan stemme på vegne av andre


Samtidig vil vi nevne årsmøtet i hovedlaget
Det innkalles til årsmøte i Romsås IL tirsdag 29.03.2022, klokken 18.30 i klubbhuset på Humleby
Forslag må være styret i hende senest tirsdag 15. mars 2022
Forslag må være skriftlig og sendes til post@romsas-il.no

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.