ÅRLIG MØTE I ROMSÅS IL HÅNDBALL

Postet av Romsås IL - Håndball den 6. Mar 2017

Romsås IL håndball avholder sitt årlige møte den
22. mars kl. 19.00 - Humleby Klubbhus.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen!

klubbe_.jpg

Medlemskontingent for 2017 må være betalt for å være stemmeberettiget.


Agenda

1. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive protokoll.
2. Årsberetning
3. Behandle Regnskap og revisjonsberetning.
4. Behandle aktivitetsavgift.
5. Behandle innkomne forslag.
6. Fremme innspill til årsplan for gruppens aktiviteter til hovedstyret.
7. Behandle/vedta budsjett
8. Foreslå kandidater til styre 2017, til godkjenning på RILs Årsmøte 28.03.17.


Frist for innlevering av forslag er 08. mars 2017
og sendes leder Tore Kristiansen, eller til

Romsås IL - håndball, Postboks 15 Romsås, 0907 Oslo


Linker til saksdokumenter under:

Årsrapport 2016 RIL - håndball (pdf format)
Regnskap 2016 / Budsjett 2017 RIL - håndball (pdf format)
Aktivitetsavgift, ikke avklart
Innkomne forslag - ingen mottatt
Revisjonsberetning (pdf format)
Forslag til kandidater til styre 2017 (pdf format)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.